Çatalca Belediyesi

Güler ÇINAR

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün görevi ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemektir.İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılması ile işyerleri kayıt altına alınmakta, denetim yapılması ile de insan ve çevre sağlığına uygun hareket edilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında yatırım yapmak isteyen işletme sahiplerine gerekli kolaylığı sağlayarak ilçemize yatırım yapılması teşvik edilmekte ve işyeri açılmasına yardımcı olunmaktadır. Açılan işyerleri şehre canlılık katmakla aynı zamanda ikamet eden insanlara iş olanakları sağlamaktadır.Belediyeler sınırları içerisinde yaşayan halkına ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılansa bile yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.Belediyecilik bir hizmet ve şevk işidir. İlçe halkımızın daha mutlu ve daha güvenli bir ortamda hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla hizmetlerimizi kesintisiz olarak aynı heyecan ile sürdürmekteyiz.