Çatalca Belediyesi

Harun UYSAL

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Çatalca Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla avukatlar vasıtasıyla hukuki iş ve işlem tesisinin yanında, değişen yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuki alt yapıların hazırlanması, Çatalca Belediye Başkanlığı'nın hukuki yararlarının korunması ve hukuka uygun iş ve işlem tesisi amacıyla gerekli sorumlulukları bünyesinde taşımaktadır. Belediyeye ait hukuki işlemlerde belediyemizin hukuki menfaatleri dikkate alınarak ilçe halkının yasal haklarının korunması sağlanmaktadır.