Çatalca Belediyesi

Melis EBEVİ

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, görev ve yetki alanları içerisinde yapılmış olan imar planlarının uygulamasını sağlamak, inşaatları ruhsatlandırmak, bölge kontrollerini yaparak kaçak yapılaşmayı önlemek, düzenli şehirleşmeyi sağlamak, şeffaf,  değişen ve gelişen Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermekle görevlidir.