Çatalca Belediyesi

Nurhayat DOĞAN

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Belediyemizde istihdam edilen ve edilecek olan personelin potansiyelleri ve yasal gereklilik dikkate alınarak, görevlerin gerektirdiği nitelik ve sayıda personelin temini ile işlerin yürütülmesinin sağlanması ve tüm çalışan personelimizin kişisel gelişimlerinin desteklenerek, gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak, yenilikçi, ufku geniş daha nitelikli personellerin istihdamını sağlamak amacıyla çalışmalarını gerçekleştirmektedir.