Çatalca Belediyesi

Selçuk BABAOĞLU

Gençlik Ve Spor Müdürlüğü

Müdürlüğümüz bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayışla genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin kazandırılması için gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak, ilçemizde sporu bir yaşam biçimi haline getirilmesi, sporun kitlelere yayılmasının teşvik edilmesi, ilçemizdeki spor kulüplerinin her türlü sorunlarıyla ilgilenip, gerekli yardımların yapılması maksadıyla yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.