Çatalca Belediyesi

Tayfun DURMUŞ

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı’nın amaçları; prensip ve politikalarına bağlı bulunan ilgili mercii mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar ile birlikte Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Başkanın çalışma programını düzenlemekten, Belediye’ye ziyaret amacıyla gelen misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaktan, şikâyet, dilek ve önerilerin ilgili birimlere gönderilmesini ve sonuçlanmasını sağlamaktan sorumludur.