Yöneten Kent

Daha Güzel Bir Çatalca İçin Sen Kazandın

Yöneten Kent

Değerli Çatalcalılar,

"Yöneten Kent Çatalca" vizyonumuzla, güçlü ve etkin bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu vizyon, etkili karar alma süreçleri ve kapsayıcı yönetişim ilkeleri üzerine kuruludur. Çatalca'mızı, her alanda öncü ve örnek bir ilçe olarak yönlendirmek ve geliştirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Böylece, her bir Çatalcalının yaşam kalitesini artırma ve ilçemizin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sizlerin sesini dinleyerek ve yerel ihtiyaçları önceliklendirerek, ilçemizin yönetimini daha etkin ve verimli hale getirecek projelere yoğunlaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, Çatalca'mızı daha iyi yönetmek ve daha ileriye taşımak için stratejik projeler yürütüyoruz. Açık, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, Çatalca'nın geleceğini şekillendirmek için sizlerle birlikte çalışıyoruz. İstanbul başardı, birlikte başardık. Şimdi Çatalca, yönetim alanında örnek bir kent olacak.

Bu yolculukta yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Hep birlikte, yöneten ve öncü bir Çatalca yaratacağız.

En içten saygı ve sevgilerimle,